Reklama
 
Blog | Tomáš Pešek

Jaký bude svět, až válka na Ukrajině skončí?

 1. Válka na Ukrajině se pro Rusko nevyvíjí dobře, a to ani vojensky, ani strategicky. Nepochybuji o tom, že Rusko z konfliktu vyjde jako poražená strana (zde). V tuto chvíli nevíme, jak se vyvine vojenská stránka konfliktu, ale ze strategického pohledu je Rusko v zoufalé situaci. Putin svým agresivním bezprecedentním postupem dal vzniknout silné transatlantické alianci, která se vzácně shodla na koordinovaném postupu a uvalení ekonomických a obchodních sankcí, které jsou namířeny proti Putinovi a jeho spolupracovníkům, ruským oligarchům, ruským firmám a zejména proti ruskému bankovnímu sytému. Mám za to, že rozsah a intenzita přijatých ekonomických opatření, nemají v novodobé historii obdoby.

Zmrazení ruských devizových rezerv ve výši 643 miliard dolarů (v praxi dojde ke zmrazení zhruba 410 miliard) značně omezí intervenční možnosti ruské centrální banky a vystaví ruskou měnu obrovskému tlaku. Co udělá běžný Rus, pokud bude tušit, že mohou nastat problémy? Nepochybně si půjde do banky vybrat peníze. A pokud se k nim (například z důvodu omezení výše výběrů) nedostane, možná uvěří propagandě a obviní ze situace ošklivý západ, ale jeho problémy to nevyřeší.

V souběhu s tím do ruské společnosti proniknou informace o neúspěších Putinova vojenského tažení na Ukrajinu. Rodiče, manželky a rodiny několika tisíc padlých ruských vojáků se dozví pravdu a s vysokou pravděpodobností budou klást velmi nepříjemné a konkrétní otázky. Někteří se možná spokojí s příběhem o tom, že jejich syn, manžel či bratr hrdinně padl v boji s ukrajinskými fašisty, ale jejich ztrátu to nenahradí. Propaganda o „spravedlivé válce“ bude poškozena celosvětovým odsouzením ruské agrese, příp. vyšetřováním ruských válečných zločinů mezinárodním tribunálem (podnět už Ukrajina podala).

Díky vyřazení Ruska z mezinárodního systému bankovních notifikací S.W.I.F.T. a díky zákazu dovozu vybraného zboží a součástek bude docházet k masívnímu poškození ruského obchodu a průmyslu. Firmám budou klesat tržby a výroba se začne potýkat s nedostatkem vstupů. V důsledku toho bude docházet ke zpomalování ekonomiky.

Jak hluboké musí být přesvědčení obyčejného Rusa, kterému v pochybném vojenském tažení zemřel syn, přišel o práci, jeho životní náklady stoupají dvouciferným tempem, a vodky už si může dopřát jen 100 gramů denně, aby neztratil víru ve velké Rusko a Putina?

Ve své vnitřní politice Putin vsadil na fenomén „imperiální lůzy“. Začal pečlivě budovat kult neomylného a rozhodného vůdce, jehož posláním je obnovit slávu velkého Ruska. Rusové touží být součástí velkého a silného impéria, kterého se bohatší a vyspělejší západ bojí a vyjadřuje mu úctu. Tento étos může fungovat za podmínek, že lůza, která touží, aby na ní ulpěl odlesk impéria a je ochotna kvůli naplnění této touhy snášet určitá strádání, má co jíst. Jinými slovy, pokud ruské společnosti poskytnete levnou vodku, oblečení Adidas, životní jistoty, dovolenou u moře a pocit nadřazenosti, můžete si víceméně dělat, co chcete. Když však tuto společenskou smlouvu porušíte, lůza se obrátí proti Vám.

Ve snaze zastrašit svět a získat čas ke zvrácení nepříznivého vojenského vývoje na Ukrajině, Putin sáhl k bezprecedentnímu kroku. Vyhlásil stav pohotovosti pro ruské jaderné síly. Ruské ponorky s jadernými hlavicemi vypluly do světových oceánů, mobilní nosiče balistických střel vyjeli do bojových postavení a strategické bombardéry mají pohotovost. Tento krok je zcela v rozporu s ruskou doktrínou jaderného odstrašování a zhmotnil hrozbu třetí světové války.

Je zřejmé, že Putin nyní hraje all-in. Vyložil nejvyšší karty, které má a nemůže už dál zvyšovat sázky. Oproti tomu západní aliance a OSN ještě zdaleka nevyužili všech svých možností. Nikdo samozřejmě netouží po Putinovi, který je zahnán do kouta a zvažuje, zda se nechat soudit imperiální lůzou anebo spustit atomový armagedon. Světová diplomacie jistě bude hledat cestu, jak umožnit Putinovi, aby si před lůzou zachoval tvář a výměnou za to deeskaloval jaderné napětí. Na to podle mne Putin nyní vsadil.

V každém případě světová geopolitika a Rusko se zásadně promění.
Podle mého názoru:

 • Rusko bude, alespoň po nějaký čas, hospodářsky a politicky izolováno. To způsobí zásadní propad jeho ekonomiky, zhoršení životní úrovně a technické zaostávání.
 • Evropská unie v důsledku energetické krize bude cíleně snižovat svoji závislost na ruské ropě a plynu. Dojde ke zvýšení tlaku na využívání alternativních zdrojů (elektromobilita, obnovitelné zdroje).
 • Evropská unie se emancipuje, což povede k utlumení odstředivých tendencí v některých členských státech.
 • Dojde k uznání Doňecké lidové republiky a Luhaňské lidové republiky ze strany Ukraliny, což bude Putin propagovat jako dosažení svých cílů.
 • Ukrajina bude prohlášena za nezávislý stát a NATO bude garantovat její bezpečnost. Přičemž ale na Ukrajině nebudou dislokované jeho jednotky a zařízení. To bude Putin opět propagovat jako dosažení svých cílů.
 • Ve hře bude rozšíření NATO o Finsko a Švédsko.
 • Mezi Ruskem (společně s Běloruskem) a NATO vznikne nová železná opona.
 • V souvislosti s ruským jaderným incidentem dojde k přehodnocení vojenských doktrín NATO i Ruska.
 • V souvislosti se zásahem americké administrativy začne Rusko hledat alternativní způsoby uložení svých aktiv, například v čínských jüanech. Čína by tím mohla významně posílit svůj ekonomický vliv, a to na úkor USA.
 • Dojde ke zintenzivnění spolupráce mezi Ruskem a Čínou, přičemž Rusko bude hrát slabší roli.
 • Rusko ve světové politice přestane hrát roli hegemona a prostor, který uvolní, zaujme Čína.
 • Dojde k upevnění transatlantické spolupráce a redefinování společného protivníka, kterým se stane Čína.
Reklama