Reklama
 
Blog | Tomáš Pešek

Na co globální firmy potřebují peníze českých podnikatelů?

Deset firem, z nichž některé představují globální a velmi bohaté společnosti (např. Coca-Cola nebo Procter & Gamble), v roce 1997 založily společnost EKO-KOM (zde). Ta se začala zabývat podporou třídění a recyklace obalů. Systém, který v průběhu let EKO-KOM pomohl vybudovat, patří k jedněm z nejlepších v Evropě a právem na něj můžeme být pyšní. Tento systém byl vybudován za peníze více než 20 tisíc firem (zde), které EKO-KOM pravidelně posílají poplatky za uvedení obalů na český trh. Právě od těchto firem EKO-KOM inkasuje ročně více než dvě miliardy korun.

Protože ve většině případů se není možné placení poplatků EKO-KOM nijak vyhnout (zde), představují tyto poplatky určitou formu kvazi daně. Proto zákonodárce při tvorbě zákona o obalech pamatoval na to, aby ten, kdo poplatky vybírá (v tomto případě EKO-KOM) na nich nemohl nijak profitovat. Konkrétně v § 20 odst. (2) zákona (zde) je mj. stanoveno že:

„Zisk autorizované společnosti nesmí být rozdělen mezi akcionáře.“

Reklama

To znamená, že autorizovaná společnost sice může vytvořit zisk, ale musí jej použít pouze k zajišťování třídění a recyklace obalů.

Protože EKO-KOM každým rokem vykáže nemalý zisk (např. v roce 2018 to bylo více než 85 mil. Kč), vyvstává pravidelně před jeho vedením otázka, jak tyto prostředky investovat (zde). V dubnu 2012 akcionáři EKO-KOM rozhodli, že akumulované finanční prostředky použijí k navýšení základního jmění EKO‑KOM a to o rovných 249 mil. Kč (zde). Jinými slovy akcionáři EKO-KOM odsouhlasili návrh představenstva na to, aby hodnota akcií vlastněných každým z těchto akcionářů, vzrostla ze 100 tisíc korun na rovných 25 miliónů.

Zmiňovaná transakce z roku 2012 ovšem s největší pravděpodobností akcionáře EKO-KOM nestála ani korunu. Na navýšení ceny akcií se totiž fakticky složili všichni podnikatelé, kteří do EKO-KOM posílají poplatky. A to aniž by o tom měli nejmenší tušení.

Je otázkou, zda postup EKO-KOM byl v souladu se zákonem. Ačkoliv české Ministerstvo životního prostředí na transakci neshledává nic závadného, celá záležitost je vyšetřována Policií České republiky (zde), která se zabývá otázkou, zda rozhodnutí akcionářů o navýšení ceny jejich akciových podílů z prostředků ostatních povinných osob, není pouze jiná forma rozdělení zisku mezi akcionáře EKO-KOM.

Bez ohledu na svolný postoj ministerstva, pokud bude potvrzeno podezření policie, zaráží mne potřeba firem světového formátu (např. Coca-Cola ve zmiňovaném roce 2012 vykázala v ČR zisk převyšující 165 mil. Kč zde), přilepšovat si na poplatcích určených k zajištění recyklace obalů a parazitovat tak na ostatních povinných osobách na straně jedné, a drzost představenstva EKO-KOM takové návrhy vůbec předkládat na straně druhé.