Reklama
 
Blog | Tomáš Pešek

Proč by měli občané řešit obchodní problémy soukromé firmy?

Na úvod považuji za seriózní upozornit, že ačkoliv nejsem zaměstnancem společnosti REMA Systém, jsem s touto firmou v kontaktu. Následující text ovšem vyjadřuje pouze mé osobní stanovisko, které může být odlišné od stanoviska firmy.

V České republice existuje takzvaný systém zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. Ten funguje tak, že při nákupu každého spotřebiče občan v ceně výrobku uhradí drobnou částku, kterou pak výrobce elektrozařízení poskytne takzvanému kolektivnímu systému, který následně peníze použije na úhradu nákladů spojených s budoucí likvidací tohoto zařízení (ve chvíli kdy doslouží). Tolik velmi hrubý popis fungování systému. Důležité je to, že náklady na zpětný odběr a recyklaci elektrického zařízení, ačkoliv vzniknou někdy v budoucnosti, jsou hrazeny již při nákupu tohoto zařízení, tedy předem.

Včera se v tisku (zde) a v televizním zpravodajství (zde) objevila informace o tom, že sběrné dvory, od příštího týdne přestávají odebírat spotřebiče značky Samsung a to proto, že výrobce Samsung na konci loňského roku, ukončil spolupráci se společností Asekol (český provozovatel kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení) a přestoupil ke společnosti REMA Systém (jiný český provozovatel kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení).

Každého laika okamžitě napadne – „Proč by mě to mělo zajímat? Já jsem si likvidaci přeci již zaplatil.“. A má pravdu! Ano, jak již bylo zmíněno výše, zpětný odběr a recyklace již skutečně byly zákazníkem zaplaceny. Komu? Od roku 2005 až do konce roku 2019 firmě Asekol. Přesto obchodní ředitel firmy Asekol, pan Daniel Šafář v televizním zpravodajství prohlásil:

Bohužel nadále nejsme schopni financovat tento sběr a rozhodli jsme se k tomuto kroku, (zákazníci) si budou si muset najít alternativní řešení.„.

Znamená to, že stovky miliónů korun, které firma Asekol vybrala na budoucí likvidaci zařízení od firmy Samsung utratila za něco úplně jiného? Zdá se, že ano. Ty prostředky ale byly určeny na zpětný odběr a recyklaci zařízení, která nyní občané chtějí odnést na sběrný dvůr. Není totiž příliš pravděpodobné, že by někdo televizi, kterou si v lednu letošního roku koupil, dnes vyhazoval.

Tvrzení pana Šafáře o tom, že firma Asekol od počátku letošního roku hradí zpětný odběr výrobků značky Samsung ze svého, je naprostý nesmysl. Za prvé, Asekol žádné vlastní prostředky nemá, všechny jeho příjmy jsou tvořeny poplatky od výrobců elektrozařízení (mezi které patřil i Samsung), a za druhé, Asekol za služby, které má odvádět dnes, dostal zaplaceno již před několika lety.

Podívejme se, jak se na to dívá zákon. § 37h zákona 185/2001 Sb. o odpadech v odst. (1), písm. c) upravuje povinnosti výrobců elektrozařízení následovně:

Výrobce splní povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle tohoto dílu zákona; odpovědnost výrobců za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona, pokud tato právnická osoba povinnosti neplní, nezaniká.

Tedy pokud firma Asekol nehodlá dodržet smlouvu, na základě které jí společnost Samsung dlouhé roky odváděla obrovské finanční částky, určené na recyklaci elektrozařízení značky Samsung, tak – bohužel – firma Samsung bude nucena tuto likvidaci uhradit znovu.

Pro mě osobně bude velmi zajímavé sledovat, jaký postoj k flagrantnímu porušení principů fungování kolektivního systému zaujme Ministerstvo životního prostředí. To ovšem běžného občana nemusí nijak zajímat. Podle zákona o odpadech má totiž právo na to, aby vysloužilá elektrozařízení (jakékoliv značky a výrobce) mohl odevzdat zdarma a to na místě zpětného odběru, které mu určila obec svou vyhláškou, anebo které je registrováno v centrálním registru míst zpětného odběru, zveřejněném na stránkách Ministerstva životního prostředí (zde).

Je pozoruhodné, jaký mají čeští novináři přehled o obchodních vztazích mezi výrobci elektrozařízení a kolektivními systémy, ovšem takovéto zmatené zprávy snad do hlavního TV zpravodajství nepatří. I když vlastně… Na TV NOVA možná ano 😊.

Reklama