Reklama
 
Blog | Tomáš Pešek

Točí hlava krkem, nebo krk hlavou. A kdo je krk a kdo je hlava?

Po celou dobu přípravy tzv. baličku odpadových zákonů jsme svědky toho, jak Ministerstvo životního prostředí neváhá použít jakýchkoliv nástrojů k tomu, aby balíček „protlačilo“, a to navzdory tomu, že zákony nejsou zcela v pořádku a některým schází příslušné vyhlášky.

Naposledy v Senátu došlo k zajímavé situaci, kdy náměstkyně ministra životního prostředí, paní Berenika Peštová na jednání garančního výboru informovala senátory takovým způsobem, že u nich navodila naprosto zavádějící dojem, že pokud Senát zákon o obalech zamítne, značně tím zkomplikuje situaci, protože v legislativním procesu již je novela tohoto zákona, která řadu vznesených připomínek vypořádává.

S touto informací byl na jednání pléna konfrontován pan ministr životního prostředí Richard Brabec, který, slovy pana senátora Nytry, „vypadal trochu překvapeně“.

Zdá se, že na Ministerstvu životního prostředí hlava netuší co dělá krk na kterém sedí. Nebo možná krk je ten, kdo „vodí“ hlavu a ta se pak nestačí divit. Těžko soudit. Pravdou je, že kuloáry se nyní baví spekulacemi o tom, že pan ministr není ten, kdo na Ministerstvu životního prostředí nosí kalhoty, ale že ministerstvo řídí někdo úplně jiný. V každém případě výsledkem ministerského překrucování bylo, že senátoři si před hlasováním vzali krátkou přestávku na poradu a poté vládní návrh poměrem hlasů 6:1 zamítli.

Níže přikládám vybrané pasáže, převzaté ze stenozáznamu jednání Senátu.

Senátor Zdeněk Nytra (k jednání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí o vládnímu návrhu zákona o obalech)

„V podstatě zvažovali jsme na výboru dvě, resp. tři varianty. A to variantu změnit aspoň opět účinnost, když už jsme pominuli, tady si myslím, v souladu s přítomnými, daleko největší počet nebo nejzávažnější pozměňovací návrhy. Protože tady nerozumíme u tohoto zákona o obalech jedné věci. Jestli může fungovat konkurence u výrobku s ukončenou platností (životností, pozn. autora), my aspoň se domníváme, že dikce zákona o konkurenci v tomto případě je dopředu vyloučena.

Protože podmínka pro udělení licence stanovuje podepsat smlouvu s minimálně 25 % obcí, tak aby to čítalo min. 25 % obyvatel. My jsme si vysvětlovali s paní náměstkyní, co to znamená. Tam nikde není napsáno, že to může být smlouva o smlouvě budoucí. Kdyby to tam bylo, asi je ta situace jednodušší. Tak jak se to dá dneska vyložit, tak to taky může být v podstatě opravdu závazný akt, smlouva. Neumím si představit starostu, který podepíše smlouvu s firmou, která teprve žádá o licenci. Nebo umím, ale pak nemá v té funkci co dělat. To byla první připomínka. Pak tam byly další a další návrhy.

My jsme i po konzultaci s legislativním odborem přistoupili k tomu, že nejde takhle závažným způsobem ten zákon předělat tady v Senátu. Nasekali bychom tam ještě více chyb, než tam dneska je. Takže jsme zvažovali, jak k tomu přistoupit. Měli jsme dvě možnosti, buď dát návrh na zamítnutí, což byl původní můj návrh jako zpravodaje, druhý návrh byl na to tento zákon schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Na jednání jsme obdrželi informaci od paní náměstkyně (Bereniky Peštové, pozn. autora), že v podstatě už nyní putuje do sněmovny novela zákona o obalech. Pan ministr vypadá trochu překvapeně, ale doufejme, že to je pravda. Takovou informaci jsme dostali na výboru. Nejdůležitější byla ta informace, že ta připravovaná novela, já teď nechci chytat za slovo, jestli je v Legislativní radě vlády, ale prostě že je de facto hotová, je navázána na tuto námi projednávanou novelu zákona o obalech. Kdyby tento zákon byl zamítnut, nebo se odložila účinnost, ta připravovaná novela naprosto ztrácí smysl. Takže jsme se nakonec dohodli na výboru a odsouhlasili jsme návrh schválit zákon ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, protože, nemyslíme si, že je ten zákon dobře, ale na druhou stranu my v Senátu nemáme sílu na to, abychom ho předělali tak, aby byl podle našeho názoru v pořádku. Děkuji.“

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec

„Poslední poznámku k té novele, o které tady bylo hovořeno. To není novela zákona o obalech, ale je to nový zákon o zákazu, to je ten tzv. SUP, single-use plastic, tedy zákaz jednorázových plastů. Tam samozřejmě budou diskutovány opět i věci kolem obalů. Takže k té diskusi se samozřejmě můžeme vrátit. Včetně obalových společností.“

Senátor Zdeněk Nytra

„Já bych chtěl jenom dodat na to, co řekl pan ministr… Informace zazněla opravdu, tak jak jsem ji já tlumočil, pochopili jsme ji úplně všichni. Proto v podstatě došlo k tomu názorovému kotrmelci u nás (na Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, pozn. autora) ze zamítnout na schválit.“

Celý stenozáznam je k dispozici zde.

Reklama