Reklama
 
Blog | Tomáš Pešek

Kolik má Vondra kabelů?

V roce 2020 se v EU prodalo přibližně 420 milionů mobilních telefonů a dalších přenosných elektronických zařízení. Spotřebitelé vlastní v průměru přibližně tři nabíječky mobilních telefonů, z nichž dvě používají pravidelně. Přesto 38 % spotřebitelů uvádí, že se alespoň jednou setkalo s problémem, že nemohli nabít svůj mobilní telefon, protože dostupné nabíječky nebyly kompatibilní. Tato situace je pro spotřebitele nejen nepříjemná, ale také nákladná, neboť ročně utratí přibližně 2,4 miliardy EUR za samostatné nabíječky, které nejsou součástí elektronických zařízení. Kromě toho se odhaduje, že vyřazené a nepoužívané nabíječky každoročně vytvářejí až 11 000 tun elektronického odpadu.

S cílem řešit problémy spotřebitelů i životního prostředí podporuje Komise od roku 2009 společné řešení nabíjení mobilních telefonů a podobných elektronických zařízení. Od roku 2009 se Komise snažila omezit roztříštěnost trhu s nabíjecími rozhraními pro mobilní telefony a podobná zařízení.

V červnu 2009 se na žádost Komise hlavní výrobci mobilních telefonů dohodli na podpisu memoranda o porozumění ohledně harmonizace nabíječek pro mobilní telefony s možností přenosu dat prodávané v EU[1]. Memorandum o porozumění snížilo roztříštěnost trhu a získalo téměř celosvětovou podporu. Jeho zavedení vedlo k účinnému snížení počtu nabíjecích řešení pro mobilní telefony z 30 na pouhé tři (USB-C, micro USB a Lightning).

Od roku 2014, kdy platnost memoranda o porozumění skončila (poté, co byla jeho platnost dvakrát prodloužena), se Evropská komise snaží podporovat přijetí nové dobrovolné dohody. V březnu 2018, po několika kolech diskusí mezi příslušnými výrobci a po výměnách názorů s Komisí, navrhlo průmyslové odvětví nové memorandum o porozumění týkající se budoucího jednotného řešení pro nabíjení chytrých telefonů. Komise však nové memorandum o porozumění nepovažovala za uspokojivé, neboť není v souladu s harmonizačními cíli EU, jejichž záměrem je omezit roztříštěnost nabíjecích řešení i nadále umožňovalo proprietární řešení (specifické způsoby připojení a nabíjení – např. pro přístroje Apple).

Proto Komise vypracovala návrh změny směrnice Evropského parlamentu a Rady[2] týkající se dodávání rádiových zařízení na trh, kterým má být nově zavedena povinnost zavedení společné nabíječky pro elektronická zařízení – tzv. harmonizovaný nabíjecí port pro elektronická zařízení (typ USB-C).

Směrnice požaduje, aby prostřednictvím USB-C bylo možné nabíjet všechna drobná elektronická zařízení bez ohledu na to, o jakou značku zařízení se jedná. Použití technologie USB-C pomůže zabránit tomu, aby různí výrobci záměrně neomezovali rychlost nabíjení a pomůže zajistit vysokou rychlost nabíjení pro jakéhokoliv zařízení, a to bez ohledu na jeho kategorii či cenovou třídu konkrétního modelu.

Dojde k oddělení prodeje nabíječky od prodeje zařízení. Tzn., že bude možné zakoupit např notebook bez nabíječky, nebo naopak si spotřebitelé budou moci dokoupit novou nabíječku ke starému zařízení. Tím se omezí počet nechtěných nabíječek, které obvykle zůstávají nevyužité. Komise odhaduje, že v důsledku oddělení prodeje nabíječek od zařízení dojde ke snížení množství odpadní elektroniky o téměř tisíc tun ročně.

Výrobci budou muset poskytovat relevantní informace o nabíjecím výkonu, včetně informací o výkonu, který zařízení vyžaduje, a o tom, zda podporuje rychlé nabíjení. To spotřebitelům usnadní zjistit, zda jejich stávající nabíječky splňují požadavky pro nabíjení jejich nového zařízení, případně jim umožní vybrat kompatibilní nabíječku. V kombinaci s ostatními opatřeními by to spotřebitelům pomohlo omezit počet nově nakupovaných nabíječek a ušetřit cca 250 milionů eur ročně.

Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně Komise pro Evropu k návrhu prohlásila:

Evropští spotřebitelé byli dostatečně dlouho frustrováni z nekompatibilních nabíječek, které se jim hromadí v zásuvkách. Dali jsme průmyslu dostatek času, aby přišel s vlastním řešením, nyní je čas na to, aby se legislativní opatření pro společnou nabíječku. Je to důležité vítězství pro naše pro spotřebitele a životní prostředí a v souladu s našimi ekologickými a digitálními cíli. ambicemi.

Komisař Thierry Breton, odpovědný za vnitřní trh dále uvedl:

Všichni jsme si vědomi, že je to pro nás důležité. Nabíječky napájejí všechna naše nejdůležitější elektronická zařízení. S větším počtem zařízení se prodává stále více nabíječek, které nejsou vyměnitelné nebo jsou nepotřebné. Tomu učiníme přítrž. S budou moci evropští spotřebitelé používat jedinou nabíječku pro všechna svá přenosná elektronická zařízení – což je důležitý krok ke zvýšení pohodlí uživatelů a snížení množství odpadu.

K návrhu komise vypracovala pěkný a přehledný factsheet[3], ve kterém vysvětluje svůj záměr a důvody, které komisi k návrhu tohoto opatření vedly.

Dne 4. října na zasedání ve Štrasburku probíhalo hlasování o přijetí navržené směrnice. Směrnice byla přijata většinou 602 poslanců Evropského parlamentu. Proti se vyslovilo 12 poslanců, vč. českého europoslance Alexandra Vondry a europoslankyně Veroniky Vrecionové (oba ODS). Další europoslanec za ODS Jan Zahradil se hlasování zdržel. Zdá se, že cílem  jejich hlasování bylo odmítnutí předkládaného návrhu.

Protože mě osobně se návrh komise i jeho zdůvodnění zají logické a přínosné, zeptal jsem se všech tří, co je vedlo k jejich postojům. Nikdo z europoslanců mi doposud neodpověděl. Mohu se tedy pouze domnívat, jaké důvody za jejich hlasováním jsou. Mají nějakou zvláštní zálibu cestování s různými typy nabíječek? Používají již nyní zařízení vybavená USB-C konektory, takže jim regulace přijde nadbytečná? Nebo jsou fanoušci konektorů Lightning a nechtějí se jich vzdát? Možná, že nabíječky různých tvarů a barev s různými konektory prostě jen patří k jejich vnímání světa, který byl ještě v pořádku.

Těžko říct. V každém případě já osobně na jejich postoji nevidím nic racionálního. Třeba mi alespoň někdo z nich odpoví a poskytne nějaké rozumné vysvětlení. Pokud ano, rád se o něj podělím.

[1] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/2417/attachments/1/translations/en/renditions/native

[2] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755/attachments/3/translations/cs/renditions/native

[3] https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50321/attachments/1/translations/en/renditions/native

Reklama